Diëtistenpraktijk ViVo

Verwijzing en vergoeding/ tarieven 

Verwijzing/ directe toegankelijkheid 

Mijn praktijk heeft 'directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD)'. Dat wil zeggen dat er geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig is om een consult bij de diëtist te krijgen. Wel zal voorafgaand aan het consult een screening plaatsvinden, waarin bepaald wordt of de dieetbehandeling veilig opgestart kan worden.

Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) en COPD is dieetadvisering opgenomen in zogenaamde ketenzorg (DBC's). Deze behandelingen gaan niet ten koste van het eigen risico. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of praktijkondersteuner. 

Vergoeding/ contracten zorgverzekeraars

Voedings- en dieetadvisering wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering (3 behandeluren = 180 minuten). Dit betekent dat 4-5 consulten vergoed worden. Wel wordt het door de zorgverzekeraar verrekend met nog eventueel openstaand eigen risico. Een aanvullende verzekering geeft soms recht op extra behandeluren. Informeer naar de verzekerde zorg bij de zorgverzekeraar of bij de diëtist.

Voor kinderen onder 18 jaar geldt de verrekening met het eigen risico niet.

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Tarieven 2024

Intake consult (60 minuten)

€90,00

Vervolg-consult (30 minuten)

€45,00

Telefonisch consult (15-30 minuten)

€22,50 per 15 minuten

Huisbezoek

regulier tarief + toeslag van €22,50 voor reistijd/ reiskosten

Annulering < 24 uur/ niet verschenen

€45 per 30 minuten gereserveerde tijd

Dieetbevestiging belastingdienst (indien niet meer actief onder behandeling)

€22,50 


De consulten zijn opgebouwd uit 2 onderdelen:
1) Directe tijd: de tijd dat er contact is geweest met de diëtist. Dit komt  overeen met de duur van de afspraak.
2) Individueel dieetvoorschrift/ overleg: de tijd die de diëtist nodig heeft voor o.a. het analyseren en opstellen van een persoonlijk dieetadvies of overleg met de (huis)arts.

 
 
 
E-mailen
Bellen